Zapewniamy redakcję i korektę tekstu, projekt typograficzny, skład książki, opracowanie ilustracji, stworzenie indeksu, projekt okładki. Współpracujemy z profesjonalnymi grafikami, typografami, redaktorami (także pracownikami naukowymi).

Zapewniamy należyte przygotowanie książki do wydania, jej promocję oraz dystrybucję. Mamy doświadczenie we współpracy z wieloma placówkami akademicko-kulturalnymi oraz w rozliczaniu grantów. 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie na każdym etapie tworzenia książki.

Usługi oferujemy AUTOROM, INSTYTUCJOM KULTURY, FUNDACJOM I STOWARZYSZENIOM oraz wszystkim zainteresowanym.

Specjalizujemy się w:

- publikacjach naukowych w zakresie: humanistyki, filozofii, pedagogiki, socjologii, sztuki

- w tym publikacjach pokonferencyjnych, publikacjach kończących projekty naukowe, artystyczne, edukacyjne

- monografiach

- katalogach