1. Ogólne informacje o sklepie.
  1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem www.przypis.com.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Officyna s.c. z siedzibą w Łodzi [zwanym dalej „Wydawnictwem”], nr NIP 728-27-88-303, nr REGON 101329325.
  2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Dane kontaktowe:
   Wydawnictwo Officyna s.c.
   Urszula Urbaniak
   Łukasz Urbaniak
   Przędzalniana 99
   93-114 Łódź
   tel. 508 156 066
 2. Rejestracja.
  1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie.
  2. Mogą Państwo także zalogować się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
  3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT lub paragon i dostarczymy zamówione towary pod wskazany przez Państwa adres.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.
 3. Zasady zakupów i płatności.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie www.officyna.com.pl i następnie zdecydować się na zakup.
  3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.
  4. Cena towaru - wskazana w jego opisie na stronie www.przypis.com.pl - staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT, podawane są w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych opłat celnych.
  5. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa zawieracie Państwo z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów.
  6. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
  7. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
   - za pobraniem
   - przedpłata
  8. Płatność za pobraniem oznacza, że Wydawnictwo wysyła Państwu zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki.
  9. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powodu, w wskazanym powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Państwem.
 4. Koszty wysyłki.

            Koszty dostępnych do wyboru przez klienta metod przesyłki w przypadku zamówień krajowych wynoszą:


płatności w momencie składania zamówienia - przelewu internetowego lub przelewu dowolnego na rachunek (przedpłata):
- Poczta Polska (list polecony ekonomiczny lub paczka ekonomiczna) 8 zł
- Kurier 16 zł

płatność przy odbiorze:
- Poczta Polska (paczka ekonomiczna) 12,00 zł

 

Koszty przesyłki zagranicznej wynoszą 100 zł niezależnie od kwoty zamówienia. Przesyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). Nie jest możliwa płatność przy odbiorze przesyłki.

Towar jest wysyłanie w przeciągu dwóch dni o złożenia zamówienia (płatność przy odbiorze) bądź wpłaty na konto (przedpłata).

Zamawiający otrzymuje paragon bądź fakturę.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy.
 1.  
  1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 10 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 10 dni złożyć stosowne oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres: Wydawnictwo Officyna s.c. Przędzalniana 99 93-114 Łódź z dopiskiem: „Zwrot”
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Państwu towaru.
  3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadkach:
   1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   4. dostarczania prasy.
  5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (5.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Sklepowi. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.
  6. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (5.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.
 2. Reklamacje.
  1. Reklamowany produkt przez Państwa (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
   Wydawnictw Officyna s.c.
   Przędzalniana 99
   93-114 Łódź
   z dopiskiem: „Reklamacja”
  2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
  3. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
  4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Państwu cenę towaru.
  5. W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej przez Państwa reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.
 3. Ochrona danych osobowych.
  1. Rejestrując się na stronie WWW Wydawnictwa lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Państwem umowy.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
  3. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
  2. Postanowienia Regulaminu Sklepu rozdziału 5 - "Prawo odstąpienia od umowy" nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami.


Opinie i pytania dotyczące pracy księgarni internetowej przypis.com.pl prosimy przesyłać na adres przypis@przypis.com.pl.